Yoyo


Yoyo
Yon jwèt ki gen de moso materyèl won ki gen epesè yon santimèt avèk mitan yo kole ansanm pou yon fil kapab vlope nan espas an yo de a. Fil sa gen yon longè ki kapab soti nan wotè senti yon moun pou rive atè. Yon jwè kapab mare yon pwent fil la nan de moso materyèl yo epi mare lòt pwent la nan dwèt majè li. Pou kòmanse jwèt sa, yon jwè gen pou li vlope fil la nan mitan de moso materyèl yo, lage yo pou yo desann nan direksyon tè a epi rale yo monte. Li kontinye fè menm bagay la san rete.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.